WITAMY NA NASZEJ STRONIE
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.

TO o czym inni tylko mówią, my Wam dostarczymy!

Twoja aktualna pozycja: Strona główna - Zawiesie EL-10,5 T
NASZE PRODUKTY

Zawiesie EL-10,5 T

Zawiesie typ EL-10,5 T jest przeznaczone do transportu ładunków, o masie nieprzekraczającej 10500 kg po torach jezdnych kolejek podwieszonych w wyrobiskach górniczych niemetanowych i metanowych o stopniu "a", "b", "c" niebiezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B niebiezpieczeństwa pyłu węglowego. Zawiesie zaleca się stosować w tzw. "elektrycznych pociągach aparaturowych", może ono być elementem stycznikowych i innych zasilającychprzodki wydobywcze. Do transportu Zawiesia typ EL-10,5T z zabudowanym ładunkiem można zastosować dopuszczone do eksploatacji w podziemnych wyrobiskach górniczych urządzenia i maszyny napędowe takie jak np.: lokomotywy spalinowe, ciągniki manewrowe lub inne urządzenia napędowo-przesuwające.
Platformy mogą być transportowane po łukach podwiszonego toru jezdnego w płaszczyźnie poziomej min. R 8000 mm oraz pionowej min. R 8000 mm.

Dopuszczenie Prezesa WUG GM 18/12

Dane techniczne

Masa Zawiesia: 454 kg x 2
Wymiary: 1200 x 405 x 1890 mm (szer. x wys. x dł.)
Prędkość jazdy: 2,5 m/s
Nośność zawiesia: 10500 kg
Nośność wózka EL-4T: 3500 kg
Siła pchająco-ciągnąca: max 60,0 kN
Tor jezdny - I 155 (I 140 E wg DIN)
Nachylenie trasy: max 27o

Uwaga:
Kompletne Zawiesie typ EL-10,5T o nośności 10,5 t jest połączeniem dwóch jednakowych zawiesi L=1200 lub L=1400 sztywnym drążkiem. Podana masa i długość dotyczy L=1400 (1200) bez współpracującej drugiej części i łącznika.